تهیه و توزیع انواع تیرآهن

تیرآهن
هاش اروپایی

تیرها یکی از اعضاء اصلی در مجموعه المان‌های مورد استفاده در سازه‌های ساختمانی است. در واقع وظیفه اصلی تیرها، تحمل تنش‌های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی است. در طراحی سازه ها، معمولاً تیرها بر اساس لنگر خمشی موجود طراحی گشته و ضابطه برش در آنها کنترل میگردد.تیرآهن های موجود در بازار یا تولید داخل اند و با از کشورهایی نظیر چین، عربستان و اکراین وارد می شوند. کارخانجاتی نظیر ذوب آهن اصفهان، نورد اهواز و کرمانشاه تیرآهن را در داخل کشور تولید و عرضه می نمایند. تیرآهن از سایز ۸ تا ۴۰ تولید می گردد که البته استاندارد کارخانجات مختلف کمی با هم متفاوت می باشد. در حال حاضر برترین تیرآهن موجود در بازار ایران تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان می باشد. البته کارخانه های نظیر کرمانشاه ، اشتهارد ، فایکو ، آرین ، یزد و ... نیز تیرآهن تولید و به بازار عرضه می نمایند.