صفحه ستون و بولت

صفحه ستون و بولت
اتصال صفحه ستون به پایه

یکی از اصلی ترین اتصالات در ساختمان سازی ، اتصال فونداسیون به ستون های ساختمان می باشد که توسط صفحه ستون و بولت انجام می شود. با توجه به طراحی و محاسبات مهندسی صفحه و بولت مناسب طراحی می گردد. گروه صنعتی پارسه انواع صفحه ستون ها و بولت های مورد نظر مشتریان محترم را از بهترین و با کیفیت ترین ورق ها و میلگردهای موجود طبق سفارش تولید و عرضه می نماید.