فلاشینگ خط الراس

از مهمترین احزای آب بندی سقف شیروانی تیزه یا فلاشینگ خط الراس است که در محل تقاطع دو شیب سقف بر روی ورق های شیروانی نصب شده و دو قسمت شیروانی را آب بند می نماید.

تیزه گرد

تیزه گرد نیز مانند تیزه طرح سفال جهت آب بندی سقف های اجرا شده با ورق طرح سفال و تایل بکار می رود. این تیزه عمقی شبیه ناودان گرد دارد و معمولا بر روی سقف هایی که با تایل پوشیده...

تیزه طرح سفال

این تیزه مخصوص ورق های طرح سفال طراحی شده است و فقط در سقف هایی که پوشش آن ها با ورق طرح سفال انجام شده است کاربرد دارد. تیزه طرح سفال فقط از ورق گالوانیزه رنگی ضخامت ۰.۴ میل و...

تیزه هشتی

تیزه هشتی مهمترین و پرکاربردترین نوع تیزه یا فلاشینگ خط الراس است که کاربرد گسترده ای در آب بندی سقف های دو یا چند شیب دارد. این فلاشینگ با توجه به محل کاربرد آن و شیب سقف در آن محل...