محصولات صنعتی

محصولات صنعتی

تهیه و توزیع انواع قطعات صنعتی

پذیرش سفارش ساخت قطعات صنعتی

 مشاوره و تهیه انواع ملزومات صنعتی 

عرشه فولادی

ساختمان سازی صنعتی از جدیدترین روش های ساخت مسکن است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته از سال ها پیش در حال اجرا بوده و تحول عظیمی در صنعت ساختمان سازی ایجاد نموده است. ساخت مسکن بصورت ماژول و سرعت...