پروژه های عمرانی و ساختمانی

پروژه های اجرایی گروه صنعتی پارسه در دو دسته اجرای سقف شیروانی و اجرای فلاشینگ ساختمانی قابل طبقه بندی می باشد.