خمکاری

بسیاری از قطعات صنعتی و ساختمانی به روش خمکاری و نورد تولید می شوند. روش خمکاری از کم هزینه ترین و با کیفیت ترین روش های تولید قطعات مخصوصا قطعات نمونه می باشد. 

دسته بندی
تصویر برای اسلایدر صفحه اول
پانچ ورق
تصویر محصول
خمکاری ورق
در اسلایدر صفحه اول باشد ؟
بله
نوع خدمات
ورقکاری
نوشته اسلایدر

پذیرش خدمات خمکاری