کلبه شيروانی

محصولات شيروانی

نمونه پروژه های انجام شده توسط گروه صنعتی پارسه

نمونه پروژه های انجام شده توسط گروه صنعتی پارسه

نمونه پروژه های انجام شده توسط گروه صنعتی پارسه

 

سقف آردواز

سقف آردواز

سقف آردواز

آردواز از اولین مصالح مورد استفاده جهت پوشش سقف شیروانی است. 

طرح خم کانکسی

طرح خم کانکسی

ورق طرح کانکسی

پلان ویلایی با سقف شیروانی چهار شیب

پلان ویلایی با سقف شیروانی چهار شیب

سقف شیروانی چهار شیب

تصویر نمونه ای ساده از سقف شیروانی ویلاست که بصورت سقف شیروانی چهار شیب طراحی شده است. در ادامه پلان ویلا و جایگذاری المان ها را ملاحظه می فرمایید.

طراحی ساختار سقف شیروانی

طراحی ساختار سقف شیروانی
طراحی ، تولید و اجرای انواع سقف های شیروانی

 

سردر

سردر

نمونه سردر اجرا شده توسط اکیپ های اجرایی گروه صنعتی پارسه (تهرانسر - تهران)

پیشانی ساختمان

پیشانی ساختمان

نمونه پیشانی ساختمانی اجرا شده توسط اکیپ های اجرایی گروه صنعتی پارسه (خیابان شریعتی - تهران)

آلاچیق

آلاچیق

نمونه آلاچیق ساخته شده توسط اکیپ های اجرایی گروه صنعتی پارسه (باغی در لواسان)

سردر

سردر

نمونه سردر ساختمان اجرا شده توسط اکیپ اجرایی گروه صنعتی پارسه با استفاده از ورق شیروانی و نمای شیروانی و دامپای تولید شده گروه صنعتی پارسه ( لواسان - تهران)

سردر

سردر

نمونه سردر اجرا شده توسط اکیپ اجرایی گروه صنعتی پارسه ( تهرانسر - تهران) 

محتوای تغذیه