توری جوشی

توری جوشی

توری جوشی

توری جوشی که به آن مش نیز گفته میشود که از جوش دادن ردیفی مفتول ها بر روی هم ساخته میشود که در سه نوع با مفتول آهن،اسیدشور و گالوانیزه تولید میشود که معمولا بدلیل درخواست بیشتر نوع آهنی و اسیدشور  همیشه روی خط تولید میباشند.

 

سیستم تولید این نوع توری ها بوسیله جوش نقطه ای صورت میگیرد.

توری جوشی

توری جوشی

توری جوشی در 2 نوع برگی و رول تولید میشود.
 

مصارف توری های جوشی :

 

توری جوشی

توری جوشی