فلاشینگ

فلاشینگ

 

فلاشینگ ابزاری است که اغلب جهت آببندی نما و دیوار ساختمان و سازه شیروانی به کار می رود. البته کلمه فلاشینگ معانی متفاوتی از نظر صنعتی و پزشکی نیز دارد. که کلمه فلاشینگ در اینجا به عنوان ابزاری که جهت آب بندی نما، دیوار و پنجره به کار می رود، مد نظر است. 

 

 

 

 

 

این ابزار با توجه به اهداف طراح، طرح و پروفیل فلاشینگ و وظیفه و عملکرد آن از انواع مختلفی از ورق های روغنی ، سیاه ، گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت های دلخواه قابل تولید است.

از این رو طرح های متنوع و متفاوتی و عملکردهای متنوعی برای این ابزار طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 فلاشینگ نمای تولید شده و اجرا شده گروه صنعتی پارسه - دانشگاه الزهرا

فلاشینگ را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:
1-
فلاشینگ نمای شیروانی ( نمای شیروانی)
2-  قرنیز ( فلاشینگ پنجره و فلاشینگ بام ( درپوش بام ) ) 

 نمای رومی تولید شده و اجرا شده گروه صنعتی پارسه - لواسان

 

 نمای هلالی سینه بیرون تولید شده و اجرا شده گروه صنعتی پارسه - پمپ بنزین جنت آباد

با توجه به نوع خرپا و سازه شیروانی و ارتفاع مفیدی که از نمای شیروانی انتظار می رود و همچنین با توجه به نوع نما از سایزها و طرح های متنوع قابل تولید است.

 نمای شیروانی گروه صنعتی پارسه در طرح های متنوع و ضخامت و ابعاد دلخواه مشتریان محترم تولید و عرضه می گردد.

 

1- انواع فلاشینگ ساختمانی ( قرنیز)

گروه صنعتی پارسه انواع  قرنیز ( فلاشینگ پنجره و بام ( درپوش بام ) را در طرح های متنوع تولید و عرضه می دارد.
 

 

2- انواع فلاشینگ نمای شیروانی

فلاشینگ نمای شیروانی هلالی ( سینه کفتری)
فلاشینگ نمای شیروانی پله دار
فلاشینگ نمای شیروانی آیینه ای ( نمای طرح رومی)

نمای طرح پارسه (جدیدترین نمای طراحی شده

توسط مهندسین گروه صنعتی پارسه)

نمای طرح کاخی (جدیدترین نمای طراحی شده

توسط مهندسین گروه صنعتی پارسه)