رال رنگ

رال رنگ

 رال رنگ

 رال رنگ استانداردی است که به واسطه آن می توان انواع رنگ ها را از یکدیگر متمایز نمود. در واقع رال رنگ استانداردی برای شناسایی رنگ هاست. ورق های گالوانیزه رنگی که به صورت رنگ کوره ای فابریک تولید می شوند تقریبا در طیف محدودی قرار دارند که در ادامه این رنگ ها را ملاحظه می فرمایید. در تصویر فوق نیز طیف گسترده ای از رال رنگ ها جهت آشنایی کاربران محترم آورده شده است.

همچنین رال رنگ هایی که در طیف رنگ های اصلی زیر که در کارخانه به ورق های گالوانیزه به صورت رنگ کوره ای افزوده می شود، قرار ندارند را می توان به صورت رنگ پودری الکترو استاتیک به ورق ها اضافه نمود که مستلزم هزینه بیشتری است.

رال رنگ های موجود در بازار که به صورت رنگ کوره ای فابریک به ورق های گالوانیزه افزوده می شوند عبارتند از :

رنگ قرمز رنگ رال 3000
رنگ بنفش رنگ رال 4005
رنگ قهوه ای رنگ ( رنگ سفال ) رال 8004
رنگ آبی رنگ رال 5015
رنگ نارنجی رنگ رال 2004
رنگ سبز رنگ رال 6024
رنگ قهوه ای سوخته رنگ رال 8017
رنگ زرد رنگ رال 1023
رنگ لیمویی رنگ رال 1028
رنگ صورتی رنگ رال 4003