نمای هلالی سينه داخل - سینه کفتری -

نمای هلالی سينه داخل - سینه کفتری -

 فلاشینگ نمای هلالی (نمای سینه کفتری)

 

فلاشینگ نمای هلالی (نمای سینه کفتری) یکی از زیباترین ابزارهایی است که جهت کاور نمودن سازه شیروانی مورد استفاده قرار می گیرد. نمای هلالی ( نمای سینه کفتری) به دلیل تشابه به گچبری و فرم هلالی و زیبایی که دارد طرفداران بسیار زیادی جهت استفاده در سقف شیروانی دارد.

فلاشینگ نمای هلالی ( سینه کفتری)

 نمونه اجرا شده نمای سینه کفتری ( سینه داخل)

در این نوع فلاشینگ با توجه به سازه و خرپای شیروانی ابعاد و اندازه های دلخواهی برای فلاشینگ می توان در نظر گرفت. همچنین ضخامت های متنوعی از انواع ورق روغنی و گالوانیزه برای فلاشینگ نمای هلالی می توان در نظر گرفت.

فلاشینگ نمای هلالی - سینه کفتری -

فلاشینگ نمای سینه کفتری - سینه داخل -

ابعاد و اندازه نمای سینه کفتری با توجه به نوع سازه شیروانی و ارتفاع خرپای فریم اصلی متفاوت بوده و در اندازه های متنوع تولید و عرضه می گردد. 

در ادامه مشخصات فنی فلاشینگ نمای هلالی با توجه به سایز مورد نظر ارائه شده است.

 

مشخصات فنی فلاشینگ نمای هلالی

مشخصات فنی نمای هلالی - سینه کفتری -