ورق طرح سفال ژنوا

ورق  طرح سفال ژنوا

ورق طرح سفال ژنوا

 

طرح سفال ژنوا گروه صنعتی پارسه از ورق 0.5 میل رنگی در رنگ های متنوع قابل تولید و عرضه است. در ادامه انواع رنگ های موجود و همچنین مشخصات فنی طرح سفال ژنوا را ملاحظه می نمایید.

ورق طرح سفال ژنوا در رنگ های متنوع و ابعاد دلخواه تولید و عرشه می گردد

فرمینگ طرح سفال ژنوا

 

سقف شیروانی اجرا شده با ورق طرح سفال ژنوا

طرح سفال ژنوا گروه صنعتی پارسه از ورق 0.5 میل رنگی در رنگ های متنوع قابل تولید و عرضه است. در ادامه انواع رنگ های موجود و همچنین مشخصات فنی طرح سفال ژنوا را ملاحظه می نمایید.

سقف شیروانی اجرا شده با ورق طرح سفال ژنوا

طرح سفال ژنوا قرمز رنگ رال 3000
طرح سفال ژنوا بنفش رنگ رال 4005
طرح سفال ژنوا قهوه ای رنگ ( رنگ سفال ) رال 8004
طرح سفال ژنوا آبی رنگ رال 5015
طرح سفال ژنوا نارنجی رنگ رال 2004
طرح سفال ژنوا سبز رنگ رال 6024
طرح سفال ژنوا قهوه ای سوخته رنگ رال 8017
طرح سفال ژنوا زرد رنگ رال 1023
طرح سفال ژنوا لیمویی رنگ رال 1028
طرح سفال ژنوا صورتی رنگ رال 4003
 

 

 

مشخصات فنی طرح سفال ژنوا 

گسترده ورق بعد از فرمینگ بعد از نصب ( مفید) وزن / در هر متر مربع گسترده 
100 سانت 90 سانت 80 سانت 4.2 کیلوگرم
125 سانت 115 سانت 100 سانت 4.2 کیلوگرم

ورق طرح سفال ژنوا سبز رنگ

ورق طرح سفال ژنوا آبی رنگ